Dlaczego wybrać Femtolasik?

Laserowa korekcja wad wzroku oparta na zastosowaniu lasera femtosekundowego pozwala na tworzenie płatków do zabiegów LASIK o bardzo szerokim spektrum średnicy i grubości płatka. Pozwala na dokładne modelowanie kąta nachylenia brzegów płatka oraz przeprowadzanie korekcji posiadanej wady wzroku przy zastosowaniu zindywidualizowanych profili korekcji, tzw. indywidualnych korekcji aberracji wyższego rzędu – czyli nie tylko podstawowych wad refrakcji, ale również wad związanych z jakością widzenia.

Laser femtosekundowy, w porównaniu z mikrokeratomami mechanicznymi wykorzystywanymi przez długie lata jako podstawowe narzędzie tworzenia płatka rogówki, daje jeszcze większą przewidywalność grubości tworzonego płatka. Wysoka dokładność tworzonego płatka pozwala na jego łatwiejsze podniesienie, przyłożenie i ponowne ułożenie. To z kolei wpływa na znaczące zwiększenie szybkości gojenia się oka, przekładając się na krótszy czas rekonwalescencji po zabiegu.

Laser femtosekundowy dzięki swojej dokładności pozwala na oszczędzenie tkanki rogówki, rozszerzając zakres wad wzroku możliwych do korekcji w porównaniu do zabiegów wykonywanych za pomocą mechanicznych narzędzi formowania płatka rogówki.